Vad är CBD?
July 2, 2017
CBD mot PTSD?
July 17, 2017

CBD mot alkoholism

Ett för högt alkoholintag kallas missbruk. Ett anlag för alkoholism (genetisk belägenhet till missbruk) samt ett för högt intag av alkohol kan leda till att en person blir alkoholist. En alkoholist har ett beroende av alkohol i den utsträckningen att det finns ett behov att dricka för att fungera normalt. Ett beroende av alkohol ger extrema svårigheter att sluta, även om viljan skulle finnas till det. I den här artikeln ser vi hur CBD mot alkoholism fungerar.


Abstinensbesvär av alkohol

När en alkoholist drastiskt slutar dricka kan det leda till abstinensbesvär då den sista alkoholen försvunnit ur kroppen. Abstinensbesvären kan inkludera depression, irritation, ångest extrem trötthet, hjärtklappning och skakningar. I vissa fall kan abstinensbesvär från alkohol ge extrema effekter med anfall eller delirium tremens. Uttrycket “delirium tremens” sammanfattar ett antal situationer vilka kan inkludera feber, anfall, mentala problem, skakningar, irritation och hallucinationer.

Delirium tremens leder till döden till 1-5% i de fall med abstinensbesvär relaterade till alkohol. Abstinensbesvären kan försvåra för en alkoholmissbrukare till att sluta inta alkohol. Det kan uppstå behov av att fortsätta dricka, även om viljan att sluta skulle finnas där. Detta för att slippa de effekter som hör samman med abstinensbesvären av alkohol.

Statistik visar att cirka 38 miljoner människor eller mer dricker för mycket, av dessa har cirka 17 miljoner människor tendens till alkoholmissbruk. Av dödsorsaker som kan undvikas är alkoholmissbruk på tredje plats. Den årliga kostnaden för alkoholmissbruk ligger på hundratals miljarder kronor och inkluderar bland annat traumatiska upplevelser med sjukhusvistelser. Ett gravt alkoholmissbruk har en negativ påverkan på människors liv, men även deras familjers.

Ett alkoholmissbruk har öven en negativ inverkan på samhället, bland annat på dess ekonomi. Det är av stor vikt att hjälpa människor att handskas med sitt bruk av alkohol samt att komma ur ett alkoholmissbruk.

CBD mot alkoholism – nya studier

I februari 2014 utfördes en studie där det gjorts mätningar av CB1-receptorer. CB1 är de cannabinoida receptorer som finns främst i hjärnan och ryggraden. Studien visar att de cannabinoida signalerna är olika i hjärnan på de personer som inte dricker alkohol över huvud taget, på de som dricker alkohol på ett ansvarsfullt sött och på de som har ett beroende av alkohol.

Det fastslogs att de som dricker socialt utan att vara beroende av alkohol hade en märkbar ökning av aktivitet i CB1-receptorerna direkt efter att etanol (alkohol) injicerats i blodomloppet. En märkbar nedgång av CB1-receptorernas aktivitet noterades efter bara en månad helt utan alkoholintag.

Denna aktivitet minskade mest i närheten av cerebellum (lillhjärnan). Det är den del av hjärnan som ansvarar för att koordinera rörelser. Den koordinerar även finmotorik med hållning och balans samt de områden som är ansvariga för planering. I centrala striatum var CB1-receptorernas aktivitet drastiskt minskade efter en längre period utan alkohol. Detta är området i hjärnan där skador kan leda till epileptiska anfall.

Hur kan CBD hjälpa mot alkoholism?

När en alkoholist nått ett stadium med stark motivation till att få lidandet kopplat till alkoholmissbruk att försvinna, har en övergång från förnekande till accepterande skett. Det är då CBD bör introduceras.

När CBD intas så reagerar CB1-receptorerna vilket kan leda till en känsla av tillfredsställelse och av att bli belönad. CBD-receptorerna finns i hjärnan, magen och fortplantningsorganen. Det är hjärnan som påverkas mest av alkoholen, varför det är av stor vikt att inta tillräckligt med CBD för att överkomma alkoholism.

Under en period utan alkohol kommer den minskade stimulansen leda till ett intensivt begär efter alkohol. Ett intensivt begär att återigen få uppleva de positiva känslor som uppstår vid bruk. Under de första stadierna av nykterhet blir hjärncellerna (neuronerna) hyperaktiva eller överstimulerade, vilket kan skada dem eller döda cellerna.

CBD mot alkoholbegär

När CBD intas kan det stoppa begäret efter alkohol samt dämpa negativa effekter av alkoholism. Vid försök att minska sin konsumtion eller att helt sluta kan det hjälpa med behandlingar som ökar signalerna till de cannabinoida receptorerna i hjärnan. Att använda CBD mot alkoholmissbruk är ett relativt nytt område som dock har stor potential på grund av att:

  • CBD kan fungera som nervskyddande medel eftersom de kan begränsa överstimulans och därmed hindra hjärncellerna från att skadas.

  • Ovanstående är varför CBD kan stoppa hjärnskador som förorsakas av abstinens.

  • Ett bruk av CBD i samband med alkoholstopp kan fungera bra mot alkoholmissbruk och abstinensbesvär genom att det lindrar begäret efter alkohol.


  • Följ oss på: https://www.facebook.com/cbdpriser/

    Gör gärna din egen efterforskning: http://www.cbdpriser.se/info/forskning/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *