SJUKDOMSTILLSTÅND

Vetenskaplig forskning har visat att CBD kan hjälpa vid flertalet sjukdomstillstånd. Vi på www.CBDPriser.se gör här en svensk sammanställning över flertalet tillstånd där CBD kan hjälpa. I en undersökning från våra vänner på Projekt CBD är hundratals vetenskapliga tidskrifter granskade. Relevanta rapporter är gjorda och framtagna huvudsakligen från PubMed, U.S. National Library of Medicine.

I våra artiklar har vi gjort tillägg av allmänt intresse. Trevlig läsning!