Category: SJUKDOMSTILLSTÅND

CBDolja mot neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som leder till att nervsystemet försämras. Detta kan leda till demens, Parkinsons, ALS, Huntingtons och många andra svåra tillstånd. Och ofta leder det även till psykisk följdsjukdomar så som depression och ångest. Därför är neurodegenerativa sjukdomar ett väldigt omfattande problem som såväl drabbar den enskilde som närstående. Många sjukdomar har flera tydliga och utmärkande ärftliga inslag och är därmed svåra att förebygga. Andra sjukdomar har förloppContinue reading

CBDolja mot glaukom

Glaukom, ofta kallat grön starr, är en förhållandevis vanligt förekommande sjukdom som innebär att ökats synnerv tappar sin förmåga att fungera normalt. Ett tydligt symptom är att synfältet successivt krymper och utan behandling så leder det förr eller senare till blindhet. Ofta blir symptomen inte tydliga förrän i sjukdomens slutskede då det är väldigt svårt att göra något åt det hela. Vid behandling så fokuserar man på att förhindra ytterligare försämring av synen. Ibland skerContinue reading

CBD mot åderförkalkning

CBD mot åderförkalkning Åderförkalkning, eller åderförfettning, är ett tilltagande problem i Sverige och många andra länder. Anledningen till tillståndet är att det lagras fett och blodkroppar på väggarna till artärer och liknande. Detta får ett flertal problematiska följder. Inte bara kan det på sikt leda till hjärtinfarkt och stroke utan det kan även resulterar i att blodflödet i kroppen försämras. Eftersom det finns ett flertal faktorer som påverkar huruvida man drabbas är det svårt attContinue reading

CBDolja mot stroke

I Sverige är stroke faktiskt mer vanligt än man kan tro. Det är ett begrepp som omfattar ett flertal akuta hjärnskador till följd av en blödning eller en propp i hjärnan. De som drabbas är ofta som minst i övre medelåldern, och det finns även tydliga ärftliga faktorer. Personer som röker, har diabetes eller högt blodtryck är även i riskzonen. Oavsett ålder. Symptomen efter en stroke varierar eftersom det aldrig går att förutspå vilken delContinue reading

CBDolja/Cannabinoider mot hudåkommor

Hudåkommor är ett väldigt brett begrepp. Och det är inte så konstigt då huden faktiskt är ett av våra största organ. Huden ansvarar för väldigt många avgörande funktioner hos kroppen. Däribland regleringen av temperatur, skydda kroppen mot smitta, bibehålla jämnt fuktnivå och mycket mer. Utan den skulle vi helt enkelt inte kunna överleva. Då den är så framträdande är den även väldigt utsatt för åkommor. Vissa åkommor så som acne, eksem eller brännskador drabbar deContinue reading

CBDolja mot sicklecellanemi

Sickelcellanemi är en väldigt problematisk sjukdom som innebär att blodkropparna bildas i en annan form än normalt. Detta får effekten att blodet blir något mer trögflytande. I sin tur kan detta leda till att vissa organ inte får den mängd blod de faktiskt behöver. Därför är de drabbade personerna ofta mer mottagliga för olika följdsjukdomar. En person med sickelcellanemi kan även ha svårare att hantera infektioner och vissa sjukdomstillstånd. Sjukdomen har en genetisk orsak ochContinue reading

CBD olja mot reumatism

Reumatism finns i ett flertal tappningar och under ett flertal sjukdomsbenämningar. Det kan drabba såväl muskler som ledgångar. Oftast beror det på återkommande inflammationer. Det påverkade område ömmar med följd att påtaglig smärta uppstår. Orsakerna till reumatism varierar, men när det väl har uppstått så finns inget definitivt botemedel. Istället får den drabbade fokusera på att lindra effekterna och på så sätt mildra smärtan. Ofta är sjukdomen periodvis återkommande. Ibland är den drabbade helt symptomfriContinue reading

CBD olja mot posttraumatisk stress (PTSD)

Posttraumatisk stress, eller PTSD, är ett psykiskt tillstånd som uppstår till följd av ett upplevt trauma. Vad som utlöser posttraumatisk stress varierar stort och det finns ofta inte en enskild orsak. Personer som har varit med om svåra händelser, så som krig, övergrepp, katastrofer eller olyckor är helt klart överrepresenterade. Hur posttraumatisk stress upplevs varierar från person till person. Vanligt är att inte kunna komma över händelsen och istället återuppleva den i form av tydligaContinue reading

CBD olja mot prion

Prion är en bred kategori av sjukdomar som drabbar såväl djur som människor. En av de mer kända prionsjukdomarna bland människor är Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Ofta anses den vara ett sorts förstadium till demens. Creutzfeldt-Jakobs går inte att bota och sjukdomsförloppet är ofta väldigt snabbt. Bland djur så har däremot galna ko-sjukan förmodligen kommit att bli den mest kända prionsjukdomen. Mycket på grund av att den har figurerat i ett flertal medier. Människor kan smittas avContinue reading

CBD olja mot osteoporos

Benskörhet, eller osteoporos, är ett tillstånd som innebär att skelettet försvagas till den nivå att man riskerar att få benbrott och närliggande skador av saker som tidigare skulle gett minimal effekt. Orsakerna till osteoporos kan variera men i överlag så beror det hela på att kroppen inte klarar av att återbygga benvävnad i samma utsträckning som tidigare. Det leder till att skelettet hela tiden blir skörare. Tillståndet är svårbehandlat och hanteras bäst med förebyggande åtgärder.Continue reading

CBD olja mot övervikt

Något som på senare tid verkligen har blivit en folksjukdom är just övervikt. Ofta är det inte övervikten i sig som utgör en risk för hälsan, däremot leder den till ett flertal följdsjukdomar. Den farligaste sortens övervikt är bukfetma. Personer med BMI mellan 25 och 29,9 räknas som överviktiga. Om BMI överstiger 29,9 anses det däremot vara fetma. Detta ökar i väldigt stor utsträckning belastningen på kroppen. Och det är väldigt vanligt med diabetes ochContinue reading

CBD olja mot multipel skleros (MS)

I Sverige så har antalet personer med multipel skleros ökat. Det är en kompliceradmsjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Om man har multipel skleros så drabbas man av återkommande inflammationer i nervtrådarna. På sikt leder det till att skador uppstår och man får ett flertal såväl fysiska som psykiska problem. Hur sjukdomen utvecklar sig är väldigt individuellt mellan de drabbades personerna. Vanliga symptom är försämrad koordination, förändringar i balanssinnet, nedsatt syn, försämrad kontroll över musklernaContinue reading