CBDolja mot neurodegenerativa sjukdomar
May 8, 2018
CBD olja mot neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som leder till att nervsystemet försämras. Detta kan leda till demens, Parkinsons, ALS, Huntingtons och många andra svåra tillstånd. Och ofta leder det även till psykisk följdsjukdomar så som depression och ångest. Därför är neurodegenerativa sjukdomar ett väldigt omfattande problem som såväl drabbar den enskilde som närstående.

Många sjukdomar har flera tydliga och utmärkande ärftliga inslag och är därmed svåra att förebygga. Andra sjukdomar har förlopp som är nära förknippade med livsstil och miljö. Särskilt vanligt förekommande är de hos äldre personer. Då dessa tillstånd gör att nervcellerna tappar sin funktion så leder de till ett flertal olika svåra symptom och sekundärtillstånd. Det allra viktigaste är en tidig diagnos då detta möjliggör att man sätter in insatser så snabbt som möjligt. Tidiga insatser är avgörande för att hindra att sjukdomsförloppet blir snabbt.

så finns det även fler personer som faktiskt har eller utvecklar neurodegenerativa sjukdomar.

Därför är det extremt viktigt att såväl privatpersoner som anställda inom vården görs medvetna om dessa sjukdomar för att på bästa sätt kunna möta de personer som kanske är i störst behov av vård.

Neurodegenerativa sjukdomar och CBD

En unik funktion som verkar finnas hos cannabidiol är utbredda neuroskyddande egenskaper. Vid neurodegenerativa sjukdomar är det just detta, och återbyggande
funktioner, som saknas. Regelbunden användning av cbd har i preliminära studier visat sig kunna både hämma utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar och lindra effekterna när sjukdomarna väl har uppstått. Och då det väldigt ofta uppstår följdproblem, så som humörstörningar, är det intressant att cannabidiol även har visat sig lindra denna sortens problem. Därför har forskningen kommit att fokusera på cannabidiol som ett unikt gynnsamt medel för behandling av såväl orsaker som följdsjukdomar vid neurodegenerativ sjukdom.


Studier om Neurodegenerativa sjukdomar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.