CBD olja mot AIDS
May 7, 2018
cbd olja och AIDS

CBD olja mot AIDS

Få sjukdomar har så mycket symbolvärde som AIDS. Anledningarna är förmodligen att det inte finns något botemedel och att myterna kring hur det hela smittar är omfattande. Det orsakas av humant immunbristvirus, eller HIV, och leder till att immunförsvaret successivt försämras till den nivå att kroppen inte längre klarar av att motarbeta infektioner och sjukdomar.

I Sverige har antalet rapporterade fall de senaste tio åren konsekvent legat på ungefär 450 fall om året. Den absolut vanligaste smittovägen är samlag. HIV och AIDS är komplicerade tillstånd i den mån att den som drabbas inledningsvis ofta får något som inte allt för sällan påminner om influensa. Med tiden försvagas immunförsvaret till den nivå att ett flertal sjukdomar snabbt får fäste.

Turligt nog har bromsmedicinerna utvecklats så att personer med AIDS kan leva jämförelsevis lång tid. Men ett återkommande bekymmer är att denna sortens mediciner sällan hjälper mot de flertal effekter som sjukdomen har på det allmänna välmåendet.

 

Inte heller ger de mycket till lindring mot de följdsjukdomar som uppstår. Ofta får de som har sjukdomen använda sig av smärtstillande och liknande mediciner som bär med sig en hel del ogynnsamma bieffekter.

AIDS och CBD

Att AIDS är en väldigt komplicerad sjukdom är det ingen tvekan om. Fördelarna med CBD, eller cannabidiol, har främst att göra med följderna av AIDS och inte så mycket sjukdomen i sig. I takt med att AIDS utvecklas så försämras ett flertal saker som rör allmäntillståndet. Cannabidiol har visat sig kunna bidra med att återfå aptit, hämma illamående och ha en gynnsam effekt på ett flertal av de sekundärtillstånd som följer av AIDS. Därför är CBD en intressant och potentiellt viktig del i att hantera effekterna av AIDS. Och den positiva inverkan som cannabidiol har visat sig ha på inflammationer kan även vara gynnsamt för ett flertal av symptomen.


Studier om AIDS och CBD/Cannabinoider:

 

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.