CBD olja mot Anorexi
May 8, 2018
CBD olja mot Anorexi

CBD olja mot Anorexi

Även fast anorexi är väldigt vanligt så finns det många missuppfattningar kring sjukdomen. Ofta beskrivs den som en ätstörning men är i verkligheten ett mycket mångfacetterat tillstånd. Sjukdomen innebär en sorts vanföreställning gällande den egna vikten och hur mycket man behöver äta. Den medför även en fixering kring den egna vikten.

Den som har anorexi svälter ofta sig själv i sådan utsträckning att personen riskerar sitt eget hälsotillstånd. Ibland särskiljer man mellan den sortens anorexi som växlar mellan självsvältande och hetsätande, och den sortens som endast medför självsvältande. Båda är problematiska men medför olika risker. Den sistnämnda är oftast värst för kroppen då långvarig självsvält gör att kroppens organ slutar att fungera som de ska, bland annat på grund av att kroppens vätskebalans inte bibehålls.

Anorexi kommer ofta med övriga problem så som depression, tvångstankar, självskadebeteende och annan närliggande psykisk ohälsa. Det är väldigt viktigt att i så
tidigt skede som möjligt börja behandla anorexi. För desto längre sjukdomen tillåts pågå, desto större är risken att beteendet normaliseras till den grad att den drabbade får allt svårare att uppnå sjukdomsinsikt. Personer med anorexi har sällan särskilt mycket energi över då kroppen mer eller mindre konstant befinner sig i ett sorts svältläge.

Anorexi och CBD

Det har länge varit känt att kroppens endocannabinoida system spelar en viktig roll när det kommer till regleringen av aptit, mättnadskänslor och liknande. Den som är drabbad av anorexi har ofta såväl vanföreställningar om den egna vikten som något avvikande känslor kring mat och mättnad. I och med att cannabinoider aktiverar detta system så har det visat sig finnas flera möjligheter till gynnsamma effekter. Utöver detta så finns det även vissa antidepressiva inslag som bidrar till att stabilisera humöret. När alla faktorer sammanvägs så finns det mycket som talar för att det vore ett väldigt positivt komplement.


Studier om Anorexi och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.