CBD olja mot antibiotikaresistens
May 8, 2018
CBD Olja och antibiotika resistens

CBD olja mot antibiotikaresistens

Antibiotika har sedan den upptäcktes varit en extremt viktig faktor i behandlingen av infektioner. Utan den hade ett flertal sjukdomstillstånd varit dödliga. Men användandet av antibiotika har även haft en baksida. På flera håll har resistens, eller motståndskraft, mot antibiotika utvecklats. Det innebär att bakterierna helt enkelt klarar av att stå emot antibiotikan. Följderna av detta är att ett flertal infektioner och sjukdomar har gått ifrån att vara enkla att behandla till att bli riktiga folkhälsobekymmer.

Särskilt problematiskt är det för personer som har svåra bakomliggande sjukdomar. För personer med cancer, AIDS eller nedsatt immunförsvar så kan antibiotikaresistens få väldigt allvarliga följder. I Sverige har antibiotikaresistensen ökat stadigt under senaste åren. Och många spår väldiga framtida problem. Orsakerna är många, men har inte minst att göra med att antibiotika har överanvänts på många håll i landet. Ibland sprids även resistenta bakterier mellan djur och människor.

Så problemet är väldigt mångfacetterat och har ingen enskild enkel lösning. Om inte resistensproblematiken hanteras kommer däremot framtida generationer att kunna hamna i den situationen att det som nu för tiden är små vardagsinfektioner förvandlas till svårbotade och allvarliga sjukdomar. Därför är det ett väldigt allvarligt pågående bekymmer.

Antibiotikaresistens och CBD

Att motverka den numera utbredda resistensen handlar om att såväl förebygga det som skapar ett faktiskt behov av antibiotika, och att inte slentrianmässigt använda vanliga formar av antibiotika i onödan. Cannabidiol, eller CBD, har antibakteriella egenskaper som har visat sig hämma infektioner som beror på, bland annat, stafylokocker och streptokocker. Regelbunden användning av cannabidiol kan därför minska såväl behovet av antibiotika som de sjukdomar som utvecklas till att faktiskt behöva behandlas med antibiotika. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede men ett flertal studier har kunnat se en möjlighet att använda CBD som ett verktyg för att motverka fortsatt utbredd antibiotikaresistens.


Studier om Antibiotikaresistens och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.