CBD olja mot artrit
May 8, 2018
Cbd olja och atrit

CBD olja mot artrit

Artrit, eller ledgångsreumatism, är en sorts inflammation som främst påverkar lederna. Effekterna är ofta diffusa och svåra att sätta fingret på. Den som är drabbad upplever väldigt ofta en sorts smärta i svullna leder. Stelhet är också väldigt vanligt förekommande och bristande energi är även utbrett bland de personer som har ledgångsreumatism.

Vardagsaktiviteter som tidigare upplevdes vara väldigt enkla förvandlas snabbt till extremt otympliga då rörligheten och flexibiliteten försämras drastiskt. Ibland uppstår reumatiska knutor som i det närmaste påminner om cystor under huden. Då olika personer upplever artrit på olika sätt har det blivit något utav en dold folkhälsosjukdom. I Sverige är väldigt många drabbade. Och en stor del upplever tyvärr att de inte får den hjälp och den sortens gehör som de skulle behöva.

Den som har drabbats brukar ofta hänvisas till fysioterapeuter i syfte att stärka drabbade områden. Främst eftersom träning fungerar förebyggande och ibland mildrar symptomen. Framgången varierar och väldigt få uppger att de blir helt och hållet botade.

För många blir artrit därför ett livslångt bekymmer som ofta får tacklas mer eller mindre på egen hand.

Artrit och CBD

Den som drabbas av artrit måste tampas med såväl de återkommande inflammationerna som effekterna som de orsakar. Detta kan vara allt ifrån smärta till svårigheter att använda sina leder. Intressant nog så har kroppens endocannabinoida system en avgörande inverkan på hur vi uppfattar smärta. Cannabidiol kan därför vara en viktig del i att hantera den smärta som ofta präglar livet för den som har artrit. Utöver detta så har cannabidiol i tidiga studier visat sig förhindra fortsatt nervskada. Detta vid sidan av att minska smärta. Av dessa anledningar verkar CBD ge unika möjligheter att bidra till lindring av symptom och fördröja själva sjukdomsförloppet. Förhoppningsvis kommer framtida studier att tydligare kunna skönja det effektiva sambandet mellan CBD och atrit.


Studier om Atrit och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.