CBD olja mot bipolaritet
May 8, 2018
Cbdolja mot bipolaritet

CBD olja mot bipolaritet

Den som är drabbad av bipolär sjukdom pendlar ofta periodvis mellan att vara i ett deprimerat och ett väldigt upprymt tillstånd. Det kallas ofta för depressiva respektive
maniska perioder. Hur tätt de utspelar sig varierar. Och vissa personer har även båda tillstånden på en och samma gång. Bipolaritet är därför en väldigt mångfacetterad
sjukdom, och kan vara svår att särskilja från närliggande psykiska sjukdomar.

Under de maniska perioder är den drabbade ofta extremt aktiv och positiv. Inte sällan tillåts impulser och tillfälliga nyck styra många beslut. De depressiva perioderna
representeras däremot av väldig nedstämdhet, bristande intresse för vardagen och det egna livet och ibland till och med självmordstankar.

Ofta manifesterar sig bipolaritet som psykotiska episoder. Dessa präglas av vanföreställningar om sig själv och omgivningen. Ibland med paranoida inslag så som
känslor av att vara förföljd. För personer med bipolaritet handlar behandling ofta om att kunna bibehålla ett funktionellt läge. Ibland föreskrivs antidepressiva läkemedel.

För vissa är detta ett önskvärt inslag, medans andra upplever att de har effekter som förvisso minskar effekten av bipolaritet men även minskar de känslotillstånd som de faktiskt vill uppleva. Därför är det ett pågående bekymmer att hitta rätt och passande behandling.

Bipolaritet och CBD

Bipolaritet är mångfacetterat och sjukdomen präglas av ett flertal känslotillstånd. Den som har bipolaritet växlar ofta mellan dem på ett mer eller mindre okontrollerat sätt. Cannabidiol inverkar på kroppen på ett flertal komplicerade sätt. Bland annat har det lugnande, antidepressiva och antipsykotiska egenskaper. Därför har det visat sig vara särskilt gynnsamt under de särskilda faser av den bipolära sjukdomen. Många som använder dessa preparat har själva uppgett väldigt gynnsamma effekter. Då det saknas omfattande och systematiska studier gällande cannabidiol och bipolaritet så är det fortfarande okänt i hur stor omfattning CBD bidrar till bättring. Men de studier som finns gör ämnet väldigt intressant för annars svårbehandlad bipolaritet.


Studier om Bipolaritet sjukdomar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.