CBD olja mot cancer
May 8, 2018
Cbd olja mot cancer

CBD olja mot cancer

Cancer är ett ord som alla känner till. Och som sjukdom är det faktiskt extremt vanligt förekommande. Begreppet omfattar ett flertal olika sjukdomar men gemensamt är att samtliga representeras av en onormal celldelning. Detta resulterar inte sällan i tumörer som man kategoriserar efter huruvida de är god- eller elakartade.

Orsakerna bakom cancer är mångfacetterade. Men tobaksanvändning, alkohol och övervikt är vid sidan av genetiska och miljöbetingade faktorer avgörande. Cancer kan anses vara olika allvarlig beroende på var i kroppen den utvecklas. Och tidig upptäckt med hjälp av screeningmetoder är väldigt viktigt för möjligheten att behandla. Av denna anledning sker regelbundet screening för vissa vanligt förekommande former av cancer.

Den som drabbas kan ofta förbli ovetandes under en lång period. Detta på grund av att symptomen inte sällan är väldigt svåra att särskilja från allmänt obehag och bristande energi. Tyvärr är det ofta så att när effekterna av cancer väl blir uppenbara så är det ofta för sent för enkel och effektiv behandling. För den som har närstående som har drabbats av cancer kan det därför vara en bra idé att regelbundet kontrollera efter tecken på att ha utvecklat cancer.

Cancer och CBD

Ett stort problem med cancer är att det inte bara orsakar problem på grund av själva tillväxten av cancer, utan även på grund av de effekter tillväxten resulterar i. Smärta, försämrad aptit, nedstämdhet och depression är bara några av de symptom som cancerdrabbade måste axla. Cannabidiol är unikt i den mån att det har visat sig att hämma såväl tillväxten som cancer som att mildra många av de symptom cancer ger. Kroppens endocannabinoida system har visat sig vara avgörande för hur vi uppfattar smärta, hunger och mycket annat. Därför kan CBD vara en lämpligt komplement vid smärta eller problem till följd av kemoterapi eller annan behandling. Förhoppningsvis kommer fortsatta studier att ytterligare befästa sambandet.


Studier om Cancer och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.