CBD olja mot epilepsi
May 8, 2018
Cbdolja och epilepsi

CBD olja mot epilepsi

Epilepsi är en trots allt vanlig sjukdom som leder till omfattande problem för den som är drabbad. Det typiska symptomet på epilepsi är akuta och förhållandevis kortvariga anfall, under vilket den drabbade påverkas i varierad utsträckning. Ofta delas ett anfall in i kategorin generellt eller fokalt. Under ett generellt anfall så drabbas kroppen av kramp, muskelryckningar och liknande symptom. Fokala anfall börjar däremot med förändringar i hur personen uppfattningen omgivningen och kan sedan utvecklas till ryckningar.

Dessa indelningar ger inte en helt och hållet rättvisande bild eftersom anfall i viss utsträckning är unika för den drabbade. Oavsett så är det en svår och allvarlig sjukdom. I Sverige får ungefär 5 000 personer per år diagnosen epilepsi. Hur epilepsi behandlas varierar också mellan personer. För vissa växer epilepsi bort, men andra behöver livslång behandling. Orsaken till epilepsi är att hjärnans nervceller aktiveras på ett mer eller mindre spontant och okontrollerat sätt.

Detta gör att kroppen inte klarar av att hantera signalerna med följden att ett epileptiskt anfall inträffar.

Även om de flesta anfall löser sig själv så finns det en risk att den drabbade skadar såväl sig själv som omgivningen. Därför är det väldigt viktigt att hitta ett fungerande sätt att hantera sin epilepsi.

Epilepsi och CBD

Det endocannabinoida systemet är väldigt komplext. Det är avgörande för ett flertal funktioner i kroppen och har visat sig vara avgörande för normal funktion i hjärnan. Däribland så balanserar de många av de områden i hjärnan som är påverkade hos personer som drabbas av epileptiska anfall. I studier på personer med epilepsi så har man i stor utsträckning visat sig kunna minska effekterna av epilepsi. Intressant nog verkar det ha störst effekt för yngre personer. På senare tid har många studier sett ett samband och förhoppningsvis kommer den exakta mekanismen att utredas ytterligare.


Studier om Epilepsi sjukdomar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.