CBDolja mot glaukom
May 8, 2018

Glaukom, ofta kallat grön starr, är en förhållandevis vanligt förekommande sjukdom som innebär att ökats synnerv tappar sin förmåga att fungera normalt. Ett tydligt symptom är att synfältet successivt krymper och utan behandling så leder det förr eller senare till blindhet. Ofta blir symptomen inte tydliga förrän i sjukdomens slutskede då det är väldigt svårt att göra något åt det hela.

Vid behandling så fokuserar man på att förhindra ytterligare försämring av synen. Ibland sker det genom

kirurgiskt ingrepp eller via läkemedel som administreras med hjälp av ögondroppar. Orsakerna till glaukom är många. Men ofta finns ett tydligt ärftligt inslag. Eftersom sjukdomen är utbredd hos äldre har det däremot varit svårt att etablera att det verkligen varit ärftliga faktorer bakom.

Det finns inga särskilda förebyggande åtgärder. Detta gör glaukom till en särskilt problematisk och ofta helt oväntad sjukdom. Utöver att vara uppmärksam på symptomen och så fort som möjligt sätta in åtgärder om glaukom faktiskt utvecklas finns det tyvärr inte särskilt mycket att göra.

Att därför ha koll på såväl släktens fallenhet för glaukom som egna eventuella ögonproblem kan verkligen löna sig på sikt.

Glaukom och CBD

När det kommer till cannabidiol och glaukom så handlar mycket av de gynnsamma effekterna om de neuroskyddande egenskaperna hos cannabidiol. Vid glaukom så har kroppen väldigt sv årt att reparera och bibehålla funktionen hos synnerver. Cannabidiol bidrar däremot till att detta i viss utsträckning återställs. Ett vanligt följdproblem vidglaukom är en tryckande smärta. Cannabidiol har en direkt effekt på hur kroppen hanterar smärta. Så cbd har tydlig potential att både hantera bakomliggande orsaker och effekterna av glaukom. För den som är drabbad av glaukom kan det därmed vara ett väldigt gynnsamt komplement till befintlig behandling. Och framtida forskning kommer med största sannolikhet att kunna etablera ett allt mer tydligt samband.


Studier om Glaukom och CBD/Cannabinoider:

1 Comment
  • juhani kannisto
    June 12, 2018

    glaukom

    Reply
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.