CBDolja/Cannabinoider mot hudåkommor
May 8, 2018
Cannabinoider och hudåkommor

Hudåkommor är ett väldigt brett begrepp. Och det är inte så konstigt då huden faktiskt är ett av våra största organ. Huden ansvarar för väldigt många avgörande funktioner hos kroppen. Däribland regleringen av temperatur, skydda kroppen mot smitta, bibehålla jämnt fuktnivå och mycket mer. Utan den skulle vi helt enkelt inte kunna överleva.

Då den är så framträdande är den även väldigt utsatt för åkommor. Vissa åkommor så som acne, eksem eller brännskador drabbar de flesta av oss någon gång under livet. Medans andra, så som psoriasis, är lite mer ovanliga. Vissa, likt hudcancer, kan även vara väldigt allvarliga och livshotande.

Det finns väldigt många olika sätt att förebygga hudåkommor. Men hur det görs bäst varierar såklart utifrån vilken åkomma man själv är drabbad av. Generella sätt är att undvika allt för mycket sol, använda UV-kräm och skydda den del av huden som drabbats av mindre sår eller brännskador.

Det är även viktigt att hålla regelbunden koll på födelsemärken för att säkerställa att dessa inte utvecklar sig på ett allt för okontrollerad sätt. Vardagsåkommor så som eksem behandlas däremot ofta bäst med enkla praktiska åtgärder likt mjukgörande kräm och behövlig omsorg.

Hudåkommor och CBD

Cannabidiol har visat sig vara ett väldigt mångfacetterat ämne. Inte bara bidrar det till att förebygga uppkomsten av många åkommor, utan lindrar även många av de effekter som kan uppstå. Hudåkommor är faktiskt väldigt vanligt förekommande, och drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Precis som för många andra åkommor så har det endocannabinoida systemet visat sig vara viktigt för just hudåkommor. Studier har etablerat ett samband mellan aktivitet i detta system och minskad förekomst av acne, allergisk dermatit, psoriasis och eksem. Och då cannabidiol har en direktverkan på det endocannabinoida systemet är det definitivt ett intressant komplement till befintlig behandling.


Studier om CBD/cannabinoider och hudåkommor:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.