CBD olja mot humörstörningar
May 8, 2018
Cbd olja och humörstörningar

Humörstörning är ett såväl laddat som mångfacetterat begrepp. Ofta blir det en sorts slasktratt för ett flertal problem som endera inte är tillräckligt framträdande för att utgöra en fristående diagnos, eller så används det som ett samlingsord för att flertal sjukdomar som påverkar humöret. Men i Sverige så är en väldigt stor mängd personer drabbade. Och bland barn så har denna sortens störningar ökat lavinartat under bara de senaste åren. Därför är det väldigt viktigt att hitta fungerande behandling.

Grupper som helt klart är överrepresenterade är barn, ungdomar och kvinnor i klimakteriet. Därför varierar behandlingen stort utifrån såväl vem som är drabbad och hur problemen yttrar sig. Ibland kallas denna sortens störningar även för förstämningssyndrom. Och kategoriskt sammanfaller det med depression, bipolär sjukdom, maniska episoder, nedstämdhet, och dystymi.

Något som är gemensamt för samtliga tillstånd är att det finns ett tydlig samband mellan problemen och diverse störningar i systemet för signalsubstanser.

om att underlätta vardagen och jämna ut effekter. I nuläget finns inget definitivt botemedel för de bakomliggande orsakerna. Istället handlar det om att underlätta för den enskilde personen att kunna hantera och mildra effekterna.

Humorstörningar och CBD

Att humörstörningar är svårhanterade är väldigt väl etablerat vid det här laget. Och ofta leder traditionell behandling inte till det resultat som man faktiskt önskar. Det nära sambandet mellan det endocannabinoida systemet och humörstörningar har i samtida forskning blivit väldigt tydligt. Då cannabidiol har en direkt verkan på detta system finns väldigt stora möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt stabilisera eventuella avvikelser. De gynnsamma effekterna är därför såväl förebyggande som mildrande. Framtida forskning kommer förmodligen att ytterligare etablera sambandet mellan denna sortens störningar och det endocannabinoida systemet. Och för de som inte upplever traditionell behandling som gynnsam utgör cannabidiol helt klart ett spännande komplement.


Studier om Humörströning och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.