CBD olja mot Huntingtons sjukdom
May 8, 2018
Cbd-olja mot huntingtons sjukdom

CBD olja mot Huntingtons sjukdom

I Sverige är sjukdomen faktiskt förhållandevis okänd, men i vårt land så drabbar Huntingtons sjukdom ungefär 9 av 10 000 personer. De bakomliggande orsakerna är
komplicerade men generellt sett så anses genetiska faktorer vara mest framträdande. Därför beskrivs det ofta som en ärftlig sjukdom. Om ena föräldern har Huntingtons så är det 50% risk att barnet även drabbas.

Symptomen är mångfacetterade och varierande. Ofta blir de tydliga först när personen blivit äldre än 30 år. Eftersom sjukdomen påverkar hjärnan så påverkas mer eller mindre hela kroppen. Vanligt är att den drabbade för svårare att kontrollera sina rörelser och får allt svårare att återkalla saker från minnet och ta till sig ny information.

Utvecklingen kan gå snabbt och symptomen går ofta från helt obefintliga till väldigt påtagliga. Eftersom det inte finns något direkt botemedel som tar hand om de
bakomliggande orsakerna så handlar behandling främst om att lindra symptom.

Det är även väldigt vanligt med följdsjukdomar så som depression och nedstämdhet då Huntingtons vanligtvis är en väldigt krävande sjukdom. För den som är drabbad är det väldigt viktigt att i ett tidigt skede få stöd, hjälp och behövlig vård.

Huntingtons sjukdom och CBD

Forskningen kring Huntingtons sjukdom och CBD har blivit förvånansvärt omfattande på senare tid. Och mycket av den handlar om de neuroskyddande effekterna som cannabidiol har. Tidiga studier har visat ett flertal positiva effekter. Inte bara när det kommer till att mildra effekterna av Huntingtons sjukdom, utan även förhindra förloppet och reglera de inflammationer som gör att sjukdomen förvärras. Av alla områden där cannabidiol har visat sig vara gynnsamt så är de neurologiska effekterna förmodligen mest spännande. Cannabidiol skyddar nervbanor och hjälper till att återbygga efter att skador väl har uppstått. Därför är det ett väldigt intressant komplement för personer som inte upplevt tidigare behandling som särskilt gynnsam.


Studier om Huntington sjukdom och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.