CBD olja mot IBS
May 8, 2018
Cbdolja och IBS

CBD olja mot IBS

Känslig tarm, eller IBS från engelskans irritabel bowel syndrome, är ett svårdiagnostiserat och diffust sjukdomstillstånd. Symptomen är allmänna besvär i mag- och tarmkanalen så som upplevd svullnad i magen, återkommande förstoppning, oklara buksmärtor och diarré utan tydlig orsak. Det är inte ovanligt att den som är drabbad är helt ovetandes om att det faktiskt är ett sjukdomstillstånd, och istället upplever det vara helt normalt med oregelbunden mage.

Den som har IBS har väldigt ofta magsmärtor som förvärras i samband med måltid, svårigheter att förutspå när det är dags för toalettbesök och återkommande besvär under en längre tid. Vanligtvis drabbas personer som är över 50 år, men det förekommer i alla åldrar. Uppskattningsvis är ungefär 15 procent av Sveriges befolkning drabbad. Vilket innebär att IBS är något utav en dold folkhälsosjukdom som leder till stora problem.

Behandling av känslig tarm har mycket att göra med att anpassa sig efter magen.Eftersom det inte är känt vad som orsakar IBS handlar en stor del av behandling om att

hantera symptomen och möjliggöra för personen att ha en mer eller mindre bekymmersfri vardag. Det är väldigt viktig att vara medveten om hur den egna kroppen reagerar.

IBS och CBD

Talande för IBS, eller irritabel bowel syndrome, är att det är ett svårbehandlat tillstånd där traditionell behandling helt enkelt inte brukar vara särskilt gynnsam. Mycket av forskningen kring cannabidiol har fokuserat på typiskt sett svårbehandlade sjukdomar. Och det är även här cannabidiol verkar vara som mest effektivt. Mycket på grund av att det till synes finns ett samband mellan denna sortens sjukdomar och dysfunktion i kroppens egna endocannabinoida system. Cannabidiol har där en viktig funktion i att kunna reglera och se till att systemet fungerar som det ska. Detta leder i sin tur till förbättring, inte minst när det gäller IBS.


Studier om IBS och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.