CBD olja mot hjärt- och kärlsjukdomar
May 8, 2018
Cbd olja mot hjärt - kärlsjukdomar

CBD olja mot hjärt- och kärlsjukdomar

I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar definitivt ett av de mest vanligt förekommande folkhälsoproblemen som även leder till ett stort antal dödsfall. Även om bilden av dessa sjukdomar är något som kommer oförutsett och plötsligt så är det i verkligheten följder av långvariga tillstånd. Orsakerna är mångfacetterade och beror på såväl genetik som miljö och den enskildes livsföring.

Bland riskfaktorer finner man fetma, höga nivåer av skadligt kolesterol, rökning och långvarig stress. Ett regelbundet högt intag av alkohol brukar även anses vara en stor riskfaktor. Ofta är personer helt ovetandes om att de faktiskt lider av hjärt- och kärlsjukdom. Och ofta är det först när allvarliga följder inträffar som personerna blir medvetna om det.

Kardiovaskulär sjukdom är ett annat vanligt förekommande begrepp för denna problematik. Genom regelbunden screening kan man i ett tidigt skede upptäcka vem som är i riskzonen. Detta kan göras genom att kontrollera olika blodvärden. Utöver detta så är medvetenhet om risken avgörande då det möjliggör för människor att anpassa sin livsstil.

Särskilt om man har hög ålder och en förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar i släkten då det finns påtagliga och avgörande åldersmässiga och genetiska faktorer.

Hjärt- och kärlsjukdomar och CBD

När det kommer till hjärta och kärl så har cannabidiol visat sig ha ett flertal gynnsamma effekter. Varav många faktiskt har förvånat forskare världen över. Det har visat sig stabilisera oregelbunden hjärtfrekvens och mildra effekterna av ett flertal sjukdomar som drabbar det kardiovaskulära systemet. Cannabidiol främjar uppbyggnaden av nya celler och hämmar befintlig inflammation. När alla dessa effekter samspelar så gör det CBD till ett väldigt intressant komplement vid behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Särskild då bieffekterna är till synes helt obefintliga. Ett flertal studier har föreslagit fortsatt forskning för att tydligare kunna etablera sambandet mellan cannabidiol och dessa positiva effekter.


Studier om Hjärt och Kärlsjukdommar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.