CBD olja mot leversjukdomar
May 8, 2018
Cbd-olja mot leversjukdom

CBD olja mot leversjukdomar

Levern är väldigt viktig för att kroppen ska fungera normalt. Den är avgörande för att skadliga ämnen inte ska transporteras vidare till övriga organ. Nedsatt leverfunktion leder därför till en väldigt stor mängd följdsjukdomar. Eftersom levern är så central är det även ett väldigt utsatt organ. Och den kan drabbas av ett flertal sjukdomar.

I Sverige så diagnostiseras ungefär 350 personer årligen med levercancer. Orsakerna är mångfacetterade men de som drabbas är oftast äldre än 60 år. Det är väldigt svårt att upptäcka cancer i levern, dels för att den är svåråtkomlig när det gäller undersökningar och för att symptomen oftast dyker upp i ett sent skede av sjukdomsförloppet. Vanliga symptom är oklar smärta i bukområdet med återkommande feber och illamående.

Skrumplever, eller levercirros, är en annan vanligt förekommande leversjukdom. När denna sjukdom uppstår så får levern allt svårare att fullgöra sitt uppdrag på grund av att ärrvävnad har börjat bildas. Orsakerna varierar men beror oftast på långvarigt alkoholmissbruk eller att man bär på hepatit B eller C.

Symptomen kan vara svåra att skilja från allmänna sjukdomstillstånd. Men det är vanligt med nedstämdhet, snabb viktnedgång och återkommande illamående med färgförändringar i hud, avföring och urin.

Leversjukdomar och CBD

Att leversjukdomar är allvarliga och svårbehandlade råder det nog ingen tvekan om. Men intressant nog så finns det tydliga kopplingar mellan det endocannabinoida systemet och utvecklingen av dessa sjukdomar. Detta är något som tidigare inte har uppmärksammats i någon särskilt stor utsträckning. I studier så har det visat sig att aktiviteten hos det endocannabinoida systemet ökar vid kronisk leversjukdom. Cannabidiol har därför en viktig reglerande effekt som kan påverka sjukdomsförloppet. Det hindrar även den ansamling av fett som är vanlig när det kommer till nedsatt leverfunktion. Och cannabidiol främjar även återbyggnaden av skadad vävnad. Det är ett viktigt område för framtida forskning.


Studier om Leversjukdomar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.