CBD olja mot övervikt
May 8, 2018
CBDolja mot övervikt

Något som på senare tid verkligen har blivit en folksjukdom är just övervikt. Ofta är det inte övervikten i sig som utgör en risk för hälsan, däremot leder den till ett flertal
följdsjukdomar. Den farligaste sortens övervikt är bukfetma. Personer med BMI mellan 25 och 29,9 räknas som överviktiga. Om BMI överstiger 29,9 anses det däremot vara fetma.

Detta ökar i väldigt stor utsträckning belastningen på kroppen. Och det är väldigt vanligt med diabetes och högt blodtryck. Ofta ökar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Orsakerna bakom det hela varierar stort från person till person. Utöver ärftliga faktorer och genetik så är det väldigt vanligt med livsrelaterade orsaker. Invanda vanor gällande mat och fysisk aktivitet påverkar i stor utsträckning.


Det är viktigt att hålla i åtanke att det inte är nivån av övervikt som nödvändigtvis avgör hur skadlig den är. Därför är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få behandling. För om övervikten

övergår i fetma så blir den ofta avsevärt mycket svårare att bli av med, främst eftersom det finns kopplingar mellan övervikten och långvarigt invant beteende.

Övervikt och CBD

I en tid då övervikt faktiskt blir allt mer vanligt och i allt större utsträckning påverkar personer så är det viktig med väldigt effektiva behandlingsmetoder. Cannabidiol har visat sig ha en direkt effekt på hur kroppen hanterar insulin, glukos och närliggande ämnen. Och dessa ämnen har en central roll i övervikt. Utöver detta finns det inte sällan kopplingar mellan humörstörningar och övervikt. Cannabidiol reglerar även humör, aptit och mättnadskänslor. För personer med långvarig övervikt skyddar det tillika mot diabetes. Därför har cannabidiol visat sig vara ett väldigt effektivt komplement till övriga åtgärder vid övervikt. Många har fått erfara ett cannabidiol gör stor skillnad såväl vid sidan av övriga åtgärder som vid fristående behandling.


Studier om Övervikt och CBD/Cannabinoider

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.