CBD olja mot prion
May 8, 2018
Cbd olja och pion

Prion är en bred kategori av sjukdomar som drabbar såväl djur som människor. En av de mer kända prionsjukdomarna bland människor är Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Ofta anses den vara ett sorts förstadium till demens. Creutzfeldt-Jakobs går inte att bota och sjukdomsförloppet är ofta väldigt snabbt. Bland djur så har däremot galna ko-sjukan förmodligen kommit att bli den mest kända prionsjukdomen. Mycket på grund av att den har figurerat i ett flertal medier.

Människor kan smittas av prionsjukdomar på ett flertal sätt. Vissa variationer av dessa sjukdomar, så som Creutzfeldt-Jakobs, är nästan helt och hållet nedärvda med få undantag så som vid transplantationer mellan smittade och friska patienter. Andra sjukdomar sprider sig vid kontakt med andra smittade människor eller djur. Att äta vissa delar av djur med galna ko-sjukan kan, exempelvis, resultera i att man får en prionsjukdom.

Diagnos sker genom en flertal prover och sjukdomen har inget direkt botemedel. Istället så fokuserar behandlingen på att minska hastigheten på sjukdomsförloppet och lindra effekterna av själva sjukdomen. Ofta uppstår även följdproblem,

så som depression och kramper, vilka kan vara väldigt svårbehandlade. Den som är drabbad behöver inte sällan väldigt omfattande vård och måste oftast vårdas på sjukhus.

Prion och CBD

Prionsjukdomar är i överlag ganska okända. Såväl för privatpersoner som inom forskningen. I preliminära studier så har det visat sig att cannabidiol ger en skyddande effekt under de omständigheter då hjärnan är påverkad av prionsjukdom. Trots att prionsjukdomar är väldigt ovanliga så leder de till väldigt stora skador. Hjärnan kan på egen hand inte hantera effekterna. Mycket har att göra med de neuroskyddande effekterna, men beror även på att cannabidiol främjar återuppbyggnaden av skador till följd av priontoxicitet. Forskningen är fortfarande i ett väldigt tidigt skede. Men CBD har definitivt visat sig vara ett säkert och unikt sätt att hantera problemen med prion.


Studier om Prion och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.