CBD olja mot reumatism
May 8, 2018
Cbd olja reumatism

Reumatism finns i ett flertal tappningar och under ett flertal sjukdomsbenämningar. Det kan drabba såväl muskler som ledgångar. Oftast beror det på återkommande
inflammationer. Det påverkade område ömmar med följd att påtaglig smärta uppstår. Orsakerna till reumatism varierar, men när det väl har uppstått så finns inget definitivt
botemedel. Istället får den drabbade fokusera på att lindra effekterna och på så sätt mildra smärtan.

Ofta är sjukdomen periodvis återkommande. Ibland är den drabbade helt symptomfri däremellan. Vanliga symptom är att man upplever värk i leder, utbredd stelhet och ett försämrat allmäntillstånd. Alla kan drabbas och det är inte helt känt vilka orsakerna är. Det finns däremot i viss utsträckning ärftliga faktorer. Därför är den med reumatism i släkten i riskzonen för att själva utveckla det.

Personer som röker eller har återkommande infektioner kan även vara i riskzonen. När man väl drabbas så är det viktigt att så tidigt som möjligt påbörja behandling. Främst för att hindra utvecklingen av sjukdomen.

En diagnos ställs oftast genom att man tar blodprov och kontrollerar efter förekomsten av särskilda antikroppar som indikerar reumatism.

Reumatism och CBD

När kroppen är påverkad av reumatism så uppstår återkommande och problematiska inflammationer. Cannabidiol har däremot visat sig ha en tydlig antiinflammatorisk effekt som gör det lämpat för riktad behandling av reumatism. Utöver detta så inverkar det även på hur vi upplever smärta. Därför är cbd unikt i sin förmåga att lindra såväl bakomliggande orsaker som effekter av reumatism. Intressant nog bidrar cannabidiol även till återuppbyggnad av den skada som redan skett. För den som har reumatism verkar CBD vara ett gynnsamt komplement. Särskilt under de omständigheter då traditionell behandling inte har visat sig vara verksam. Cannabidiol avlastar även immunförsvaret i viss omfattning, vilket gör att kroppen får enklare att på egen hand bearbeta effekterna av reumatism.


Studier om Reumatism och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.