CBD OLJA MOT RÖKNING
April 27, 2017
CBD olja mot cigarett beroende

CBD OLJA MOT RÖKNING

Enligt nya rön i Storbritanninen har man funnit att cannabinoider eventuellt innehåller en kemisk lösning som kan hjälpa mot beroende av cigaretter. Det är forskare vid University College i London, som publicerat en artikel i tidskriften Addictive Behaviors, som fann att när man via inhalator gav rökare som ville sluta en icke psykoaktiv kemisk substans som finns i cannabis (cannabidiol eller CBD) så reducerade det dramatiskt antalet cigaretter de rökte.

Ett hett ämne


En uppsjö av bevis visar på att den farligaste aspekten av att inhalera cannabis är att det handlar om brända växtdelar. Det är inte växten i sig själv som är problemet utan hur den intas. När man röker cannabis så förbränns växtmaterialet. Problemet har två sidor. Till att börja med så är värmen inte bra för lungorna eftersom de inte utformats för att andas in het luft eller rök. Sedan så avyttrar cannabis cancerframkallande komponenter när det bränns, som benzen, vilket kan leda till avsöndringar i luftvägarna.

Vid förångning av cannabis så hettar man upp cannabisväxten eller koncentratet mellan cirka 120-230 grader Celsius, där ett antal cannabinoider frigörs vid olika temperaturer inom denna intervall. Upphettningsnivån ligger 2-4 gånger lägre än vid förbränning, och utan frigörandet av benzen. Celia Morgan, PhD, som var med i studien, förklarade att CBD kan vara till nytta på olika sätt. Ett sätt kan vara hur CBD påverkar minnet, eller signalerna, som innehåller ett begär för att röka.

”Vi fann att CBD verkar reducera framträdandet av signalerna. Den kan också reducera ångest och eventuellt påverka minnet, en process som kallas för ’omförpackning’. Detta innebär att när man ser någon röka, och minnet av rökningens belöningar kommer till ytan, så omprogrammeras detta till att vara sårbart och bli förstört.”

Olika undersökningar har föreslagit att CBD kan hjälpa med olika drogberoende. Detta var dock den första studien som undersökte CBDs effekt på människors cigarettberoende 24 rökare delades upp i två grupper, och fick en inhalator med CBD eller placebo. Båda grupperna blev tillsagda att använda inhalatorn under en vecka varje gång de kände behovet av att röka.

”CBD kan leda till att dessa positiva minnen av rökning som så småningom raderas totalt.” – Dr. Morgan

Forskarna fann att gruppen som fick placebo inte uppvisade någon skillnad i sina rökvanor. Men gruppen som fått CBD minskade i medeltal antal cigaretter de rökte med 40%. Även om det finns behandlingar för cigarettberoende idag, så letar forskarna fortfarande efter flera effektiva alternativ. CBD verkar vara en lovande kandidat, men Dr.Morgan säger att det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan hennes studie och andra terapier.

”De 40% var mer än vi förväntat oss. Det är dock svårt att jämföra med andra sluta-röka-terapier eftersom vi inte bad personerna sluta röka utan helt enkelt använda inhalatorn när de kände för en cigarett.”

Författarna anser att större studier som kan bekräfta resultatet behövs. Dr.Morgan säger också att hon utför forskning med CBD som hjälp för att sluta droga sig med cannabis.

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.