CBDolja mot sicklecellanemi
May 8, 2018
CBDolja mot sicklecellanemi

Sickelcellanemi är en väldigt problematisk sjukdom som innebär att blodkropparna bildas i en annan form än normalt. Detta får effekten att blodet blir något mer trögflytande. I sin tur kan detta leda till att vissa organ inte får den mängd blod de faktiskt behöver. Därför är de drabbade personerna ofta mer mottagliga för olika följdsjukdomar. En person med sickelcellanemi kan även ha svårare att hantera infektioner och vissa sjukdomstillstånd.

Sjukdomen har en genetisk orsak och är mest vanligt förekommande i Afrika och hos personer som härstammar därifrån. I Sverige, och Europa, så är förekomsten ganska låg och endast 0,1% bär på den gen som resulterar i sickelcellanemi.

Att behandla sickelcellanemi handlar väldigt mycket om förebyggande åtgärder och lindring av befintliga symptom. För barn och äldre används ibland antibiotika för att förebygga infektion. Men för personer som inte tillhör en riskgrupp rekommenderas allmänna hälsofrämjande åtgärder. Vissa personer med sickelcellanemi är i riskzonen för akuta effekter som då periodvis kan kräva att de får omfattande vård.

Eftersom sjukdomen ofta är helt symptomfri kan den vara väldigt svårdiagnostiserad. Och då hela 10% av personerna i Afrika bär på gener för sickelcellanemi så är det trots allt en väldigt utbredd sjukdom.

Sickelcellanemi och CBD

När det kommer till sickelcellanemi så är följdsjukdomar och symptom ett väldigt stort och vanligt förekommande problem. Och inte sällan är återkommande smärta ett vanligt problem. Cannabidiol verkar vara väldigt unikt i den mån att det är effektivt för såväl bakomliggande orsaker som de symptom som faktiskt uppstår. Forskningen kring cannabidiol och sickelcellanemi har än så länge främst varit fokuserad kring hur personer med sjukdomen lättare hanterar smärta med hjälp av cannabidiol. Tidiga resultat visar att det är ett intressant komplement till befintlig behandling, och på ett unikt sätt kan bidra till effektiv hantering av många följder.


Studier om Sicklecellanemi och CBD/CAnnabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.