CBD olja mot endokrina sjukdomar
May 8, 2018
Cbd olja och endokrin-sjukdom

CBD olja mot endokrina sjukdomar

Det är mycket som inte är känt när det kommer till hormonsjukdomar, eller endokrina sjukdomar som de ofta kallas. Dessa tillstånd beror ofta på att kroppens körtlar inte producerar hormon på ett normalt sätt. Eftersom hormonsystemet är en avgörande del i värt välmående så får endokrina sjukdomar omfattande och svårdiagnostiserade effekter.

En person med hormonsjukdomar kan ha problem med ämnesomsättningen, fortplantningssystemet och allt annat som har med tillväxten att göra. Eftersom kroppen har flera endokrina organ så varierar symptombilden beroende på var störningen faktiskt finns. De som är drabbade får ofta både fysiska och psykiska problem till följd av
hormonstörningarna. Och effektiv behandling kräver ofta att man tar hand om såväl de bakomliggande orsakerna som effekterna av den endokrina sjukdomen.

Orsakerna till denna sortens sjukdom är mångfacetterade. Ofta finns det bakomliggande genetiska faktorer, men miljö och övriga sjukdomar har inte sällan ha en avgörande inverkan. Ibland märks hormonstörningar bara indirekt när det framgår att kroppens

produktion av insulin, könshormon, adrenalin, kortisol eller övriga hormon inte är inom förväntad referensintervall. Därför är dessa problem svåra att särskilja från övriga och det kan dröja lång tid innan man får en diagnos som är helt rättvisande.

Endokrina sjukdomar och CBD

Kroppens endocannabinoida system är väldigt viktigt för ett flertal funktioner i kroppen. Och endokrina sjukdomar uppstår inte sällan till följd av att körtlarna i kroppen inte producerar rätt mängd hormon. Cannabinoidreceptorerna har visat sig vara extremt viktiga när det kommer till endokrin reglering och energinivåer i kroppen. Utöver detta påverkar CBD hur vi uppfattar mättnad och mycket annat som har ett samband med störningarna. Studier har sett en koppling mellan insulinregleringen och utvecklingen av endokrina sjukdomar. Och där har cannabidiol en viktig roll som en balanserande faktor. För de svårbehandlade endokrina sjukdomarna kan därför CBD vara ett väldigt viktigt komplement och gynnsamt inslag.


Studier om Endokrina Sjukdomar och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.