CBD olja mot metabolt syndrom
May 8, 2018
CBD olja mot metabolt syndrom

CBD olja mot metabolt syndrom

Metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp för att flertal olika sjukdomar. Det yttrar sig i bukfetma, högt blodtryck och diabetesliknande problem. Ofta är den drabbade helt omedveten om att den har en sjukdom. Men obehandlat så kan metabola syndrom leda till att den drabbade utvecklar diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Allt fler i Sverige utvecklar metabolt syndrom. Och det finns tydliga kopplingar mellan sjukdomen och livsföring och kosthållning. Ingen är helt säker på varför sjukdomen utvecklas, men det finns en tydlig koppling mellan bristande fysisk aktivitet och ett långvarigt oproportionerligt intag av kalorier.

Om man har diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar i släkten så bör man vara särskild uppmärksam på om man börjar utveckla metabolt syndrom. Under dessa omständigheter så kan följderna av sjukdomen vara avsevärt mycket mer allvarliga. Behandling av metabolt syndrom handlar mycket om att korrigera de bakomliggande orsakerna. Men obehandlat är risken stor att den drabbade utvecklar flera allvarliga följdsjukdomar.

viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt inleda behandling. Inte bara för att förhindra följdsjukdomar, utan även för att det finns kopplingar mellan sjukdomsförloppet och invanda mönster. Därför är det enklast att så tidigt som möjligt göra något åt det hela.

Metabolt syndrom och CBD

När metabolt syndrom väl uppstår så är det faktiskt svårbehandlat. Och då ingen riktigt kan säga vad de specifika orsakerna är så är det ofta väldigt svårt med riktad behandling. Såväl cannabidiol som det endicannabinoida systemet har en tydlig inverkan på hur kroppen hanterar och reglerar, bland annat, insulin och glukos. Och det är främst inom dessa områden som cannabidiol visat sig vara gynnsamt när det kommer till metabolt syndrom. För personer som är drabbade kan därför cannabidiol vara såväl ett effektivt komplement som ett alternativ när annan behandling inte visat sig vara tillräckligt effektiv.

 


Studier om Metabolt Syndrom och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.