vad är CBD?
July 2, 2017
Vad är CBD olja

vad är CBD?

Cannabidiol (CBD) är en av många cannabinoidmolekyler som framställs av cannabis (hampa). Det finns över 100 unika cannabinoider som identifierats i växten varav CBD och tetrahydrocannabinol (THC) är de främsta. THC är den mest kända biologiska aktiva kemiska komponenten i cannabis.

Medan THC är cannabisplantans primära psykoaktiva komponent (som dessutom har vissa medicinska egenskaper), är cannabidiol (CBD) istället unik på grund av att den är icke-psykoaktiv samt har ett brett utbud av potentiella medicinska tillämpningar. Cannabidiol (CBD) framställs i körtelhåren (trikomerna) från honplantan av cannabisplantan.

Dessa kemiska komponenter är kända som cannabinoider, eller substrat, som aktiverar särskilda receptorer i hjärncellerna. Dessa receptorer utgör ett större signalsystem i kroppen – Det endocannabinoida systemet. Människans kropp framställer komponenter i likhet med de i cannabisplantan, så kallade endocannabinoider. Molekyler från cannabis (hampa) kallas tekniskt sett för fyto-cannabinoider.

 

Cannabinoidreceptorer

Endocannabinoida systemet är ett omfattande nätverk av cellreceptorproteiner med många funktioner. Det kontrollerar allt från humörsvängningar, kognition, smärta, rörelse, aptit, immunförsvar, njutning, sömn, ägglossning samt spermieutveckling.

Brain neuron transmitter

Vissa receptorer är högt koncentrerade till det centrala nervsystemet, men de finns även stora delar av kroppen. De finns i vår hud, matsmältningssystem samt i våra fortplantningsorgan. Hjärnan består av ett högt antal högspecialiserade celler som kallas neuroner. Varje neuron är ansluten till många andra neuroner genom strukturer som kallas synapser. Dessa befinner sig där en neuron kommunicerar med en annan genom att frigöra kemiska budbärare, kända som neurotransmittorer.

Hjärnaktivitet

När dessa komponenter färdas genom vårt blodomlopp och når hjärnan, påverkar de hjärnaktiviteten genom att interagera med passande receptorer. Hjärnreceptorer är inte bara känsliga för neurotransmittorer naturligt framställda i hjärnan, som dopamin eller serotonin, men också för kemiska budbärare som cannabinoider t.ex. THC eller CBD. Cannabidiol (CBD) har förmågan att påverka ett stort antal av receptorsystemen i kroppen, inte enbart cannabinoidreceptorer, även en mängd andra.

CBD-effekter

CBD har påvisade anticancerogena, neuronskyddande, antiinflammatoriska och analgetiska (smärtstillande) egenskaper. Det har också ett potentiellt terapeutiskt värde i behandling av depression, oro och ångest samt beroende. Cannabidiol (CBD) har också påvisade naturliga antiepileptiska samt antipsykotiska effekter.


10 fantastiska medicinska användningsområden för CBD

Beroende

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie, var det 24 stycken slumpmässigt utvalda rökare som fick inhalation antingen av CBD eller av placebo. Deltagarna som fick CBD uppmärksammade en nästan 40% minskning av sitt tobaksintag. CBD-inhalationer minskade antalet cigaretter utan att öka nikotinbehovet. Cannabidiol var således kraftigt biträdande i uttrappningsprocessen.

Läs mer: CBD olja mot beroende

Hudåkommor (Akne)

Forskare har använt cannabidiol på människors talgkörtlar och konstaterat att CBD agerar som ett högeffektivt sebostatiskt och antiinflammatoriskt medel genom att hämma fettsyrasyntesen.

Läs mer:  CBD olja mot Akne

Diabetes

I en studie med användning av CBD på möss med diabetes utan övervikt, kunde utvecklingen av diabetes förebyggas. Även om cannabidiol inte hade en direkt effekt på glukosvärdena, kunde behandlingen förebygga produktionen av IL-12 hos splennocyterna. Att förebygga denna cytokines är viktigt för att det spelar en viktig roll i många autoimmuna sjukdomar.

Läs mer: CBD olja mot diabetes

Fibromyalgi

Vanliga behandlingsmetoder för fibromyalgi är antiinflammatoriska mediciner, opioider och kortikosteroider. En ny studie har fokuserat på CBD som behandling mot fibromyalgi. Hälften av de 56 deltagarna använde CBD, medan den andra hälften använde farmaceutiska läkemedel. De som använde cannabis (hampa) märkte en reducering av symtom och smärta, medan de som använde traditionella metoder inte kände någon förbättring.

Läs mer: CBD olja mot Fibromyalgi

Prioner / Galna ko-sjukan

Prioner är proteinerna som orsakar neurodegenerativa sjukdomar som Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och galna ko-sjukan. I en studie som publicerats 2007 i Journal of Neuroscience redovisades att formationen och ackumuleringen av prioner kunde förebyggas med hjälp av cannabidiol.

Läs mer: CBD olja mot prioner

Post Traumatic Stress Disorder

CBD är känd att ha ångestdämpande och antiinflammatoriska egenskaper genom att CBD får patienten att lugna ner sig och sakta ner tempot i tillvaron. PTSD ger ofta oro-, ångest- och stressymtom varför patienter kan känna lindring när de använder cannabidiol. De antipsykotiska egenskaperna kan ge en mental stabilitet.

Läs mer: CBD olja mot PTSD

Schizofreni

Trots påståenden om att cannabis orsakar schizofreni, rapporterades det år 2012 i en studie i tidningen Translational Psychiatry hur det starka antipsykotiska läkemedlet Amisulpride och CBD jämfördes mellan 42 stycken schizofrena patienter. De två behandlingarna ansågs effektiva, men den korta biverkningsprofilen av CBD var att föredra framför det farmaceutiska alternativet.

Läs mer: CBD olja mot Schizofreni

Crohns sjukdom

Forskare har redovisat rapporter på att CBD kan vara en effektiv behandling mot magtarmsjukdomar som Crohns sjukdom. THC och CBD interagerar med det systemet som kontrollerar tarmfunktionen i kroppen, och den antiinflammatoriska verkan som cannabis har, hjälper dem som lider av detta tillstånd.

Läs mer: CBD Olja mot crohns

Multipel skleros

Forskare på Cajal Institute har genom användning av modellorganismer och cellkulturer upptäckt att CBD upphävt kroppens inflammatoriska svar och fungerat som ett varaktigt skydd från effekterna av multipel skleros.

Läs mer: CBD Olja mot Multiple skleros (MS)

Epilepsi

I en av de största studierna utförda någonsin, på barn med epilepsi, upptäcktes att episoder av anfall reducerades med ungefär 50% på alla de barn som deltog i undersökningen, och vissa rapporterade varaktig lindring även efter att försöken var slutförda.

Läs mer: CBD olja mot epilepsi


Svensk Cannabis (CBD)-historia

Det finns tiotusentals lovande prekliniska studier inom området cannabis (hampa) och många forskare hävdar att detta är framtidens medicin. Problemet har varit att de sista kliniska prövningarna på människa, så kallade ”fas 1-3”-studier, som involverat cannabis tyvärr varit nästan helt obefintliga fram till alldeles nyligen.

Röda Korset

Som en förbjuden substans har cannabis varit omöjlig att forska på utan statligt godkännande. Vi ser mycket positivt på att det finns ett förnyat intresse kring medicinsk cannabis, som innan det förbjöds användes till att behandla över 100 olika sjukdomar. Bland annat sålde Svenska Röda Korset cannabis (hampa) i medicinskt syfte en gång tiden, för vilket de tilldelades ett flertal medaljer.

Läs mer: Vi måste lära oss av det förgångna


0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.